RSI Official Key Ans

RSI Official Key Ans.: 08-01-2023 ರಂದು ನಡೆದ Reserve Sub Inspector (CAR/DAR) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ-2ರ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ …

Read more

25,000 posts stayed

★ 25,000 Posts Stayed: ★ ⚫ BBMP, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾರಿಗೆ ಕಂದಾಯ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 25,000 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.!! ⚫ …

Read more

Free Coaching Application

♣️ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ SC / ST / OBC/ Minority ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ KAS / IAS / Banking …

Read more