150+ Nanartha Padagalu in Kannada (ಕನ್ನಡ ನಾನಾರ್ಥ ಪದಗಳು )

ನಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನಾನಾರ್ಥ ಪದಗಳು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪದಗಳ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 1. ಗಾಳಿ = ವಾಯು, ಅನಿಲ, ಪವನ
 2. ಗಿರವಿ = ಅಡವು, ಆಧಾರ, ಒತ್ತೆ
 3. ಚಕ್ರ = ಗಾಲಿ
 4. ಚಿನ್ನ = ಹೊನ್ನು, ಬಂಗಾರ, ಸುವರ್ಣ, ಹೇಮ
 5. ನದಿ = ಹೊಳೆ,
 6. ಚಂದ್ರು = ಶಶಿ, ಸೋಮ, ತಿಂಗಳು, ಇಂದು
 7. ಜಗತ್ತು = ವಿಶ್ವ, ಪ್ರಪಂಚ, ಜಗ, ಲೋಕ
 8. ತನು = ಶರೀರ, ದೇಹ, ಕಾಯ
 9. ತಾಯಿ = ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ, ಜನನಿ, ಮಾತೆ, ಅವ್ವ
 10. ತುರಗ = ಕುದುರೆ, ಹಯ, ಅಶ್ವ
 11. ತಿಂಗಳು = ಚಂದಿರ, ಶಶಿ, ಇಂಗದಿರ
 12. ದಿನಕರ = ಸೂರ್ಯ, ದಿನಪ, ರವಿ, ಅ ಭಾಸ್ಕರ,ದಿವಾಕರ, ಪ್ರಭಾಕರ
 13. ದೇಗುಲ = ಗುಡಿ, ದೇವಾಲಯ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಂದಿರ
 14. ದೈತ್ಯ = ರಾಕ್ಷಸ, ರಕ್ಕಸ, ಅಸುರ
 15. ಧನು = ಬಿಲ್ಲು, ಚಾಪ, ಧನಸ್ಸು
 16. ಧರೆ = , ಸುಧ, ನೆಲ, ಅವನಿ, ಇಳೆ
 17. ನಕ್ಷತ್ರ = ತಾರೆ, ಚುಕ್ಕಿ
 18. ನಾವೆ = ಹಡಗು, ದೋಣಿ, ತಪ್ಪ
 19. ನಾಚಿಕೆ = ಸಂಕೋಚ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಿಗ್ಗು.
 20. ನಿಗೂಢ = ರಹಸ್ಯ ಗುಟ್ಟು, ಗೌಪ್ಯ
 21. ನೀರು = ಜಲ, ಅಂಬು, ಉದಕ, ಸಲಿಲ, ಅವು
 22. ನೃಪ = ರಾಜ, ದೊರೆ, ಭೂಮಿಪ, ಅರಸ
 23. ಪತಾಕೆ = ಧ್ವಜ, ಬಾವುಟ
 24. ಬಾಣ = ಶರ, ಅಂಬು, ಕಣೆ, ಕೋಲು, ಮಾರ್ಗಣ
 25. ಭುಜ = ಹೆಗಲು, ತೋಳು, ರಟ್ಟೆ, ಬಾಹು
 26. ೧) ಅಡಿ = ಅಳತೆ, ಪಾದ, ಕೆಳಗೆ

೨) ಅರಸು = ರಾಜ, ಹುಡುಕು

೩) ಅಲೆ = ತೆರೆ, ತಿರುಗಾಡು

೪) ಆಳು = ಆಡಳಿತ ಮಾಡು, ಸೇವಕ

೫) ಉಡಿ = ಮಡಿಲು, ಪುಡಿ

೬) ಊರು = ಗ್ರಾಮ, ದೃಢ, ತೊಡೆ

೭) ಎರಗು = ನಮಿಸು, ಮೇಲೆಬೀಳು

೮) ಒರಗು = ಮಲಗು, ಸಾಯಿ

೯) ಕಣ್ಣು= (ನಾನಾರ್ಥ ಪದವಲ್ಲ)

೧೦) ಕರ = ಕೈ ತೆರಿಗೆ

೧೧) ಕರ್ಣ = ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ, ಕಿವಿ, ಹಡಗಿನ ಚುಕ್ಕಾಣಿ

೧೨) ಕರೆ = ಕಲೆಯಾಗು, ಕೂಗು

೧೩) ಕಲ್ಯಾಣ = ಕ್ಷೇಮ, ಮದುವೆ, ಮಂಗಳ

೧೪) ಕಾಡು = ಪೀಡಿಸು, ಅರಣ್ಯ

೧೫) ಕಾರು = ಮಳೆ, ಕತ್ತಲೆ, ಹೊರಹಾಕು

೧೬) ಕಾಲ = ಸಮಯ, ಯಮ

೧೭) ಕಾಲು = ಶರೀರದ ಭಾಗ, ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗ

೧೮) ಕುಡಿ = ಚಿಗುರು, ಸೇವಿಸು

೨೧) ಗುಡಿ = ಮನೆ, ದೇವಾಲಯ, ಬಾವುಟ

೧೯) ಕೂಡಿ = ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇರಿಸು

೨೦) ಗತಿ = ಚಲನೆ, ಸ್ಥಿತಿ, ಮೋಕ್ಷ

೨೨) ಗುರು = ಉಪದ್ಯಾಯ, ಹಿರಿಯ, ದೊಡ್ಡ, ಒಂದು ಗೃಹ

೨೩) ಗುಂಡಿ = ಹಳ್ಳ, ಬಟನ್‌

೨೪) ಗಂಡ = ಪತಿ, ಪೌರುಷ, ಅಪಾಯ

೨೫) ಚೀಟಿ = ಕಾಗದದ ಚೂರು, ಯಂತ್ರ

೨೬) ಜವ = ವೇಗ , ಯಮ

೨೭) ತಾಳಿ = ಮಾಂಗಲ್ಯ, ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಸಹಿಸು

೨೮) ತಿರಿ = ತಿರುಗು, ಭಿಕ್ಷೆ

೨೯ ) ತುಂಬಿ = ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸು, ದುಂಬಿ

೩೦) ತೊಡೆ = ನಿವಾರಿಸು, ಕಾಲಿನ ಭಾಗ

೩೧) ದಳ= ಸೈನ್ಯ, ಎಸಳು

೩೨) ದೊರೆ = ರಾಜ , ಸಿಕ್ಕು

೩೩) ನಗ = ಆಭರಣ, ನಾಣ್ಯ

೩೪) ನಡು = ಮಧ್ಯ, ಸೊಂಟ

೩೫) ನರ = ರಕ್ತನಾಳ, ಅರ್ಜುನ, ಮನುಷ್ಯ

೩೬) ನೆರೆ = ಸೇರು, ಮುತ್ತು, ಪ್ರವಾಹ, ಪಕ್ಕ

೩೭) ನೋಡು = ಅವಲೋಕಿಸು

೩೮) ರಾಗ = ಸ್ವರ, ಪ್ರೀತಿ

೩೯) ಅಗ್ನಿ= ಶಿಖೆ, ಬೆಂಕಿ,

80+ ಕನ್ನಡ ನಾನಾರ್ಥ ಪದಗಳು

೪೦) ಅಂಬರ = ಆಕಾಶ, ಬಟ್ಟೆ

೪೧) ಬೇಡ = ನಿರಾಕರಿಸು, ವ್ಯಾಧ

೪೨) ಮತ = ಜಾತಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಬೆಂಬಲ

೪೩) ಮಾಗಿ = ಒಂದು ಕಾಲ, ಪಕ್ವವಾಗು

೪೪) ಮುತ್ತು = ಚುಂಬನ, ಆವರಿಸು

೪೫) ಮೃಗ = ಪ್ರಾಣಿ, ಜಿಂಕೆ

೪೬) ಮೋರಿ = ವಾಲಗ, ಚರಂಡಿ

೪೭) ಮಂಡಲ = ರಂಗೋಲಿ, ವೃತ್ತ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ

೪೮) ಶಿವ = ಒಡೆಯ, ಶಂಕರ

೪೯) ಶೇಷ = ಉಳಿಕೆ, ಹಾವು

೫೦) ಶಿಖಿ = ಬೆಂಕಿ, ತುದಿ, ನವಿಲು

೫೧) ಸತ್ತೆ = ಕಸ, ಸಾಯು, ಅಧಿಕಾರ

೫೨) ವಜ್ರ = ಹರಳು, ಕಠಿಣ

೫೩) ಸುಕ್ಕು = ನೆರಿಗೆ, ಮುದುಡು

೫೪) ಸುತ್ತು = ವೃತ್ತ ತಿರುಗು, ಅಲೆದಾಟ

೫೫) ಸುಳಿ = ಸುತ್ತಾಡು, ಚಕ್ರ, ಬಾಳೆಗಿಡದ ತುದಿ

೫೬) ಸೋಮ = ಪಾನೀಯ, ಚಂದ್ರ, ದಿನದ ಹೆಸರು

೫೭) ಸೇರು = ಒಂದಾಗು, ಅಳತೆಯ ಮಾಪನ

೫೮) ಹತ್ತು = ಏರು, ದಶ

೫೯) ಹರಿ = ಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರವಹಿಸು

೬೦) ಹೊತ್ತು = ಸಮಯ, ಹೊರುವುದು

೬೧) ಹೊರೆ = ಸಲಹು, ಭಾರ

೬೨) ಹಿಂಡು = ಮುದ್ದೆಮಾಡು, ಗುಂಪು

೬೩) ಅಡವಿ = ಕಾಡು, ಅರಣ್ಯ

೬೪) ದಣಿವು = ಆಯಾಸ

೬೫) ದಾನ = ಕೊಡುಗೆ

೬೬) ಬೇಡ = ಬೇಟೆಗಾರ

೬೭) ಮಂದಿ = ಜನ

Nanartha Padagalu in Kannada (ಕನ್ನಡ ನಾನಾರ್ಥ ಪದಗಳು )

೬೮) ಸರ್ಪ = ಹಾವು, ಉರಗ

೬೯) ಹಡೆ = ಹೆರಿಗೆಯಾಗು , ಜನ್ಮನೀಡು

೭೦) ಹುತ್ತ = ಹಾವಿನ ವಾಸಸ್ಥಾನ, ಗೆದ್ದಲು ಕಟ್ಟಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಗೂಡು

೭೧) ಕೈಲಾಸ = ಶಿವನ ವಾಸಸ್ಥಳ,

೭೨) ಧಾರೆ = ಒಂದೇ ಸಮನೆ ನೀರು ಸುರಿಸುವಿಕೆ

೭೩) ದರ್ಬಾರು = ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವಿಕೆ

೭೪) ಭಿಕ್ಷೆ = ತಿರುಪೆ; ಬೇಡುವುದು

೭೫) ವರ = ಮದುವೆಯಾಗುವ ಗಂಡು

೭೬) ಸೀದಾ = ನೇರವಾಗಿ

೭೭) ಹಳಹಳಿಸು = ಉಮ್ಮಳಿಸು; ದುಃಖಿತನಾಗು

೭೮) ಗಾನ = ಹಾಡು, ಸಂಗೀತ

೭೯) ನಾಲೆ = ಕಾಲುವೆ, ತೋಡು

೮೦) ಕರುಳ = ದಯೆ

೮೧) ತಳೆ = ಧರಿಸು

೮೨) ತಮ = ಕತ್ತಲು

೮೩) ಮಧುರ = ಇಂಪಾದ

೮೪) ವರ = ಅನುಗ್ರಹ

೮೫) ಅಭಯ = ರಕ್ಷಣೆ

೮೬) ಮೋಡ = ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನ, ಮುಗಿಲು

೮೭) ಸೆಣಸು = ಹೋರಾಡು

೮೮) ಚೆಂಬು = ತಂಬಿಗೆ

೮೯) ಮಜ್ಜನ = ಮಾರ್ಜನ, ಸ್ನಾನ

೯೦) ಪಾಶ = ವಿಶ, ಹಗ್ಗ

   
   
       

Hello friends, my name is Basavaraj ms, I am the Writer and Founder of this blog 7 year experience in this field, also I'm preparing civil exams and share all the information related to Government job, Exam's, results, study materials, quizzes and notes through this website.

Leave a comment