vacancy information in BBMP requirements

  • 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻
  • ♣️ VACANCY IN BBMP: ♣️
  • ⚫ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (BBMP) ಯಲ್ಲಿ:
  • ★ ಮುಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು: = 12,614
  • ★ ಭರ್ತಿಯಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು: = 7,362
  • ★ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು: = 5,222
  • ⚫ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.!!
  • ⚫ ಅನುಮತಿ ಸಿಕರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.!!